Nákladové středisko založené na nulu

Podobně jako nákladové středisko, s výjimkou toho, že divize, obchodní jednotka nebo část organizace zaúčtuje jiné části organizace za některé nebo všechny její služby nebo činnosti, aby dosáhla nulové částky, když její náklady a příjmy z přeshraniční platby jsou přidány.


Zero-based cost centre

Similar to a cost centre, except that the division, business unit or part of the organization cross-charges other parts of the organization for some or all of its services or activities to achieve a spend of zero when its costs and income from cross-charging are added up.

Použito v metodice