Nákladový prvek

Střední úroveň kategorie, do které jsou přiřazovány rozpočtové a účetní náklady. Kategorie nejvyšší úrovně je typ nákladů. Například typ nákladů "lidí" by mohl mít nákladové prvky výplatní listiny, příspěvky zaměstnanců, výdaje, školení, nadčasy apod. Náklady mohou být dále rozčleněny tak, aby poskytovaly nákladové jednotky.


Cost element

The middle level of category to which costs are assigned in budgeting and accounting. The highest-level category is cost type. For example, a cost type of ‘people’ could have cost elements of payroll, staff bene ts, expenses, training, overtime etc. Cost elements can be further broken down to give cost units. 

Použito v metodice