Náklady na provoz

Náklady vyplývající z provozování služeb IT, které často zahrnují opakované platby - například náklady na zaměstnance, údržbu hardwaru a elektřinu. Také známý jako běžné výdaje nebo příjmy.


Running cost

The cost resulting from running the IT services, which often involves repeating payments – for example, staff costs, hardware maintenance and electricity. Also known as current expenditure or revenue expenditure.

Použito v metodice