Náprava

Opatření přijata k obnovení po selhání změny nebo uvolnění. Ozdravení může zahrnovat zálohování, vyvolání plánů nepřetržitého provozu nebo další akce navržené tak, aby umožnily pokračování podnikatelského procesu.


Remediation

Actions taken to recover after a failed change or release. Remediation may include back-out, invocation of service continuity plans, or other actions designed to enable the business process to continue.

Použito v metodice