Nápravná opatření

Sada opatření k vyřešení ohrožení tolerancí plánu nebo vady produktu.


Corrective action

A set of actions to resolve a threat to a plan’s tolerances or a defect in a product.

Použito v metodice