Nejlepší praxe

Generic - Osvědčené přístupy, aktivity, metody nebo procesy, které poskytují lepší výsledky než jiné přístupy.

ITIL - Osvědčené aktivity nebo procesy, které úspěšně využívají více organizací. ITIL je příkladem osvědčených postupů.

PPM - Definovaná a osvědčená metoda účinného řízení událostí.


Best practice

Generic – Proven approaches, activities, methods or processes that produce better results than other approaches.

ITIL – Proven activities or processes that have been successfully used by multiple organizations. ITIL is an example of best practice.

PPM – A defined and proven method of managing events effectively.

Použito v metodice