Nejlepší správní postupy

Portfolio Best Management Practice je vlastněno vládním kabinetem, součástí vlády HM. Společnost CCTA a poté společnost OGC se v roce 2010 přestěhovala do úřadu vlády.

Nejlepším portfoliem správní praxe je poradenství v oblasti řízení IT služeb a řízení projektů, programů, rizik, portfolia a ocenění. K dispozici je také model managementu splatnosti, stejně jako související glosáře termínů.


Best Management Practice

The Best Management Practice portfolio is owned by the Cabinet Office, part of HM Government. Formerly owned by CCTA and then OGC, the Best Management Practice functions moved to the Cabinet Office in June 2010.

The Best Management Practice portfolio includes guidance on IT service management and project, programme, risk, portfolio and value management. There is also a management maturity model as well as related glossaries of terms.

Použito v metodice