Nepřetržitá dostupnost

Přístup nebo návrh k dosažení 100% dostupnosti. Trvale dostupná služba IT nemá žádné plánované nebo neplánované výpadky.


Continuous availability

An approach or design to achieve 100% availability. A continuously available IT service has no planned or unplanned downtime.

Použito v metodice