Nespecifikováno

Něco, co by měl projekt poskytnout, ale v současné době není (nebo se předpokládá, že nebude) poskytnut. Může to být chybějící produkt nebo produkt, který nesplňuje jeho specifikace. Jedná se o jeden typ problému.


Off-specification

Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided. This might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of issue.

Použito v metodice