NPV

Čistá současná hodnota

Technika, která pomáhá při rozhodování o kapitálových výdajích. Porovnává hotovost v hotovosti s peněžními výdaji. Pozitivní čistá současná hodnota naznačuje, že investice stojí za to.


NPV

Net present value

A technique used to help make decisions about capital expenditure. It compares cash in ows with cash outflows. Positive net present value indicates that an investment is worthwhile.

Použito v metodice