Obchodní autorita změn

Jednotlivec, který zastupuje skupinu manažerů pro změnu podnikání, podobně jako vedoucí manažer pro změnu podnikání (BCM) nebo sponzor podnikové změny.


Business change authority

An individual who represents a group of business change managers, similar to a senior business change manager (BCM) or business change sponsor.

Použito v metodice