Obchodní operace

Každodenní provádění, sledování a řízení obchodních procesů.


Business operations

The day-to-day execution, monitoring and management of business processes.

Použito v metodice