Obchodní riziko

Nedosažení obchodních cílů / výhod.


Business risk

Failure to achieve business objectives/benefits.

Použito v metodice