Obchodní služba

Služba, která je dodávána podnikovým zákazníkům obchodními jednotkami. Například poskytování finančních služeb zákazníkům banky nebo zboží zákazníkům v maloobchodě.

Úspěšné poskytování obchodních služeb často závisí na jedné nebo více službách IT. Podniková služba může sestávat téměř výhradně z IT služby - například služba online bankovnictví nebo externí webová stránka, kde mohou být objednávky produktů umístěny pro firemní zákazníky.


Business service

A service that is delivered to business customers by business units. For example, delivery of nancial services to customers of a bank, or goods to the customers of a retail store. Successful delivery of business services often depends on one or more IT services.

A business service may consist almost entirely of an IT service – for example, an online banking service or an external website where product orders can be placed by business customers.

Použito v metodice