Objektivní

Generic - Zamýšlený výsledek nebo cíl.

ITIL - Výsledek vyžadovaný procesem, aktivitou nebo organizací, aby bylo zajištěno splnění jejího cíle. Cíle jsou obvykle vyjádřeny jako měřitelné cíle. Termín je také neformálně používán k označení požadavku.

PPM - Zamýšlený výsledek nebo cíl programu, projektu nebo organizace.


Objective

Generic – The intended outcome or goal.

ITIL – The outcomes required from a process, activity or organization in order to ensure that its purpose will be fulfilled. Objectives are usually expressed as measurable targets. The term is also informally used to mean a requirement.

PPM – The intended outcome or goal of a programme, project or organization.

Použito v metodice