Obnovení služby

Opatření za účelem vrácení IT služeb uživatelům po opravě a obnově z incidentu. To je hlavní cíl správy incidentů.

Použito v metodice