Očekávaná hodnota

To se vypočítá vynásobením odhadovaného průměrného dopadu odhadovaným procentním podílem pravděpodobnosti. Také známá jako očekávaná peněžní hodnota, kde odhadovaný průměrný dopad představuje cenu.


Expected value

This is calculated by multiplying the estimated average impact by the estimated probability percentage. Also known as expected monetary value where the estimated average impact is a cost.

Použito v metodice