Očekávání zákazníka ohledně kvality

Prohlášení o kvalitě očekávané od produktu projektu, zachycené v popisu projektu.


Customer’s quality expectations

A statement about the quality expected from the project product, captured in the project product description.

Použito v metodice