Očekávání zákazníka ohledně kvality

Prohlášení o kvalitě očekávané od produktu projektu, zachycené v popisu projektu.

Použito v metodice