Ocenění služby

Měření celkových nákladů na poskytování služby IT a celkovou hodnotu pro podnikání této IT služby. Ocenění služby se používá k tomu, aby pomohla podnikateli a poskytovateli IT služeb shodnout se na hodnotě služby IT.


Service valuation

A measurement of the total cost of delivering an IT service, and the total value to the business of that IT service. Service valuation is used to help the business and the IT service provider agree on the value of the IT service.

Použito v metodice