Odborný specialista

Někdo s poznatky a zkušenostmi v předmětu činnosti MoV, který není zapojen do programu. Mohou být přizváni k tomu, aby přispěli ke studiu MoV s cílem vyzvat členy studijního týmu MoV a zlepšit objektivitu svých návrhů.


Off-project specialist or expert

Someone with knowledge and experience in the subject of the MoV activities who is not involved in the programme project. May be invited to contribute to an MoV study to challenge the MoV study team members and improve the objectivity of their proposals.

Použito v metodice