Odejít

Trvalé odebrání služby IT nebo jiné položky konfigurace z živého prostředí. Odchod do důchodu je etapa v životním cyklu mnoha položek konfigurace.


Retire

Permanent removal of an IT service, or other configuration item, from the live environment. Being retired is a stage in the lifecycle of many configuration items.

Použito v metodice