Odolnost proti chybám

Schopnost IT služby nebo jiné konfigurační položky, které nadále fungují po selhání součásti.


Fault tolerance

The ability of an IT service or other configuration item to continue to operate correctly after the failure of a component part. 

Použito v metodice