Odpovědný

Osobně zodpovědný za aktivitu. Odpovědnost nelze delegovat na rozdíl od odpovědnosti.


Accountable

Personally answerable for an activity. Accountability cannot be delegated, unlike responsibility.

Použito v metodice