Odpovědný orgán

Osoba nebo skupina pověřená realizací projektu (obvykle podnikového nebo programového řízení), který má pravomoc vyčleňovat prostředky a finanční prostředky jménem organizujícího subjektu.

Použito v metodice