Odpovědný orgán

Osoba nebo skupina pověřená realizací projektu (obvykle podnikového nebo programového řízení), který má pravomoc vyčleňovat prostředky a finanční prostředky jménem organizujícího subjektu.


Responsible authority

The person or group commissioning the project (typically corporate or programme management) who has the authority to commit resources and funds on behalf of the commissioning organization.

Použito v metodice