Odpovídající danému účelu

Schopnost splnit dohodnutou úroveň užitku. Vhodný pro účely je také neformálně používán k popisu procesu, konfigurační položky, služby IT atd., Který je schopen splnit své cíle nebo úroveň služeb. Být vhodný pro daný účel vyžaduje vhodný návrh, implementaci, řízení a údržbu.


Fit for purpose

The ability to meet an agreed level of utility. Fit for purpose is also used informally to describe a process, con guration item, IT service etc. that is capable of meeting its objectives or service levels. Being fit for purpose requires suitable design, implementation, control and maintenance.

Použito v metodice