Odsouhlasení

Formální závěr, že produkt je kompletní a splňuje jeho požadavky (mínus veškeré ústupky), jak je definován jeho popisem výrobku.


Approval

The formal con rmation that a product is complete and meets its requirements (less any concessions) as de ned by its product description.

Použito v metodice