OGC GatewayTM recenze

OGC Gateway je hlavním pilířem ujišťovacího procesu velkých projektů (MPA). Jedná se o vzájemné hodnocení pokroku a důvěry doručování klíčových "bran" v životním cyklu projektu a poskytuje doporučení vedoucímu zodpovědnému vlastníkovi (SRO), kterému je zodpovědný MPA. Jedná se o dokončenou recenzi na základě rozhovoru, včetně zprávy, za méně než týden.


OGC GatewayTM reviews

OGC Gateway is the mainstay of the Major Projects Authority (MPA) assurance process. It is a peer review of the progress and delivery confidence at key ‘gates’ in the project lifecycle, and provides recommendations to the senior responsible owner (SRO) on which he/she is accountable to the MPA. This is an interview-based review completed, including the report, in less than a week.

Použito v metodice