OLA

Provozní dohoda

Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a jinou částí téže organizace. Podporuje poskytování IT služeb poskytovateli IT služeb zákazníkům a definuje zboží nebo služby, které mají být poskytnuty, a povinnosti obou stran. Může například existovat dohoda o provozní úrovni mezi:

• Poskytovatel služeb IT a oddělení nákupu, aby získali hardware v dohodnutých časech

• Servisní stůl a podpůrná skupina pro zajištění řešení incidentů v dohodnutých časech.

Použito v metodice