Omezení

Omezení, kterým je projekt vázán. Mohou být zpochybňovány během studie MoV.

Použito v metodice