Omezení

Omezení, kterým je projekt vázán. Mohou být zpochybňovány během studie MoV.


Constraints

The restrictions or limitations that a project is bound by. These may be challenged during an MoV study.

Použito v metodice