Operations control

Funkce zodpovědná za monitorování a kontrolu IT služeb a IT infrastruktury.


Operations control

The function responsible for monitoring and control of the IT services and IT infrastructure.

Použito v metodice