OPEX

Provozní výdaje

Náklady vyplývající z provozování služeb IT, které často zahrnují opakované platby - například náklady na zaměstnance, údržbu hardwaru a elektřinu. Také známý jako běžné výdaje nebo příjmy.

Použito v metodice