Opírat se

Řídící proces zaměřený na odstranění odpadu v dodavatelském řetězci.


Lean

A management process aimed at eliminating waste in the supply chain.

Použito v metodice