Opravy kurzů

Změny provedené v již zahájeném plánu nebo aktivitě, aby bylo zajištěno, že splní své cíle. Opravy kurzů jsou prováděny v důsledku sledování pokroku.


Course corrections

Changes made to a plan or activity that has already started, to ensure that it will meet its objectives. Course corrections are made as a result of monitoring progress.

Použito v metodice