Optimalizovat

Přezkoumejte, plánujte a požadujte změny s cílem dosáhnout maximální účinnosti a efektivnosti procesu, položky konfigurace, aplikace apod.


Optimize

Review, plan and request changes, in order to obtain the maximum efficiency and effectiveness from a process, configuration item, application etc.

Použito v metodice