Organizace programu

Jak bude program spravován po celou dobu jeho životního cyklu, rolí a odpovědností jednotlivců zapojených do programu a personální řízení nebo opatření týkající se lidských zdrojů. Také známá jako organizační struktura programu.


Programme organization

How a programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or human- resources arrangements. Also known as programme organization structure.

Použito v metodice