Outsourcing

Použití externího poskytovatele služeb pro správu IT služeb.


Outsourcing

Using an external service provider to manage IT services.

Použito v metodice