Ověření

Činnost, která zajišťuje, že nová nebo změněná služba, proces, plán nebo jiná dodávka IT je kompletní, přesná, spolehlivá a odpovídá její specifikaci návrhu.


Verification

An activity that ensures that a new or changed IT service, process, plan or other deliverable is complete, accurate, reliable and matches its design specification.

Použito v metodice