Overhead

Náklady na poskytování služby IT, kterou nelze plně přiřadit určitému zákazníkovi - například náklady na poskytování sdílených serverů nebo softwarových licencí.

Použito v metodice