Ověřování a audit

Činnosti odpovědné za zajištění přesnosti informací v systému správy konfigurace a zjištění a zaznamenávání všech položek konfigurace.

Ověření zahrnuje rutinní kontroly, které jsou součástí jiných procesů - například ověření sériového čísla stolního počítače, když uživatel zaznamená událost. Audit je pravidelná, formální kontrola.


Verification and audit

The activities responsible for ensuring that information in the configuration management system is accurate and that all configuration items have been identified and recorded.

Verification includes routine checks that are part of other processes – for example, verifying the serial number of a desktop PC when a user logs an incident. Audit is a periodic, formal check.

Použito v metodice