Ovládání řízené událostmi

Ovládací prvek, ke kterému dojde při specifické události. Může jít například o konec etapy, dokončení dokumentace o zahájení projektu nebo o vytvoření zprávy o výjimce. Může také zahrnovat organizační události, které mohou ovlivnit projekt, například konec finančního roku.


Event-driven control

A control that takes place when a specific event occurs. This could be, for example, the end of a stage, the completion of the project initiation documentation, or the creation of an exception report. It could also include organizational events that may affect the project, such as the end of the financial year.

Použito v metodice