Ovládání změn

Postup, který zajišťuje, že všechny změny, které mohou ovlivnit dohodnuté cíle projektu, jsou identifikovány, posouzeny a schváleny, odmítnuty nebo odloženy.


Change control

The procedure that ensures that all changes that may affect the project’s agreed objectives are identi ed, assessed and either approved, rejected or deferred.

Použito v metodice