Oznámení o povolení projektu

Rada projektové rady informovala všechny zúčastněné strany a hostitelské stránky o tom, že projekt byl schválen, a požádal o nezbytnou logistickou podporu (např. komunikační zařízení, vybavení a jakoukoli projektovou podporu) dostatečné po celou dobu trvání projektu.

Použito v metodice