Oznámení o povolení projektu

Rada projektové rady informovala všechny zúčastněné strany a hostitelské stránky o tom, že projekt byl schválen, a požádal o nezbytnou logistickou podporu (např. komunikační zařízení, vybavení a jakoukoli projektovou podporu) dostatečné po celou dobu trvání projektu.


Project authorization notification

Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project has been authorized and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) sufficient for the duration of the project.

Použito v metodice