Oznámení o uzavření

Rada projektové rady informovala všechny zúčastněné strany a hostitelské stránky o tom, že projektové prostředky mohou být rozpuštěny a podpůrné služby, jako jsou prostory, vybavení a přístup, demobilizovány. Mělo by být uvedeno datum uzavření nákladů, které budou účtovány projektu.


Closure notification

Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilized. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project.

Použito v metodice