P3O

Portfolio, programové a projektové kanceláře

P3O je metodou vlastněnou a zveřejněnou britským kabinetem (ex OGC). Jedná se o soubor zásad, postupů a technik určených k usnadnění řízení projektu, programu a portfolia projektového řízení.


P3O

Portfolio, Programme and Project Offices

P3O is a methodology owned and published by the UK Cabinet Office (ex OGC). It is a set of principles, processes and techniques intended to facilitate the management of a project, a program and the project management portfolio.

Použito v metodice