P3RM management

Podnikový projekt EPM

Termín obvykle uváděný dodavateli softwaru ve vztahu k softwaru (tj. nástrojům EPM), který pomáhá organizaci řídit více projektů a dodává program pomocí společného fondu zdrojů až po strategickou analýzu investic prostřednictvím správy portfolia.

Tento termín neobsahuje aktuální nabídky nástrojů, protože mohou obecně podporovat úroveň portfolia, programu a projektu (P3RM).


P3RM management

Enterprise project EPM

A term usually referred to by software vendors in relation to software (i.e. EPM tools) that assists an organization to manage across multiple projects and programme delivery using a common resource pool through to strategic analysis of investment through portfolio management.

This term does not re ect the actual offerings of the tools in that they generally can support at portfolio, programme and project (P3RM) level.

Použito v metodice