Pareto princip / pravidlo

Generic - Princip Pareto říká, že 80% hodnoty jakékoli aktivity je vytvořeno s 20% úsilí.

ITIL - Technika používaná k prioritizaci aktivit. Princip Pareto říká, že 80% hodnoty jakékoli aktivity je vytvořeno s 20% úsilí. Analýza Pareto se také používá při řešení problémů s cílem upřednostnit možné příčiny problému vyšetřování.

PPM - Také známý jako pravidlo 80/20, který uvádí, že 80% zisků bude pocházet z 20% studijní činnosti.


Pareto principle/rule

Generic – The Pareto principle says that 80% of the value of any activity is created with 20% of the effort.

ITIL – A technique used to prioritize activities. The Pareto principle says that 80% of the value of any activity is created with 20% of the effort. Pareto analysis is also used in problem management to prioritize possible problem causes for investigation.

PPM – Also known as the ‘80/20 rule’, which states that 80% of gains will come from 20% of study activity.

Použito v metodice