PBA

Vzor obchodní činnosti

Profesní profil jedné nebo více obchodních činností. Vzory obchodní činnosti se používají k tomu, aby pomohli poskytovateli IT služeb pochopit a naplánovat různé úrovně obchodní činnosti.

Použito v metodice