Pevné zařízení

Stálá budova, která je k dispozici v případě potřeby pomocí plánu kontinuity služeb IT.


Fixed facility

A permanent building, available for use when needed by an IT service continuity plan.

Použito v metodice