Plán

Generic - Podrobný návrh.

ITIL - Podrobný návrh, který popisuje činnosti a zdroje potřebné k dosažení cíle - například plán implementace nové služby nebo procesu IT. ISO / IEC 20000 vyžaduje plán řízení každého procesu řízení IT služeb.

PPM - Podrobný návrh na provedení nebo dosažení něčeho, co specifikuje co, kdy, jak a kým. V programu PRINCE2 existují pouze následující typy plánů: plán projektu, scénář plánu, týmový plán, plány výjimek a přehledy o výhodách.


Plan

Generic – A detailed proposal.

ITIL – A detailed proposal that describes the activities and resources needed to achieve an objective – for example, a plan to implement a new IT service or process. ISO/IEC 20000 requires a plan for the management of each IT service management process.

PPM – A detailed proposal for doing or achieving something which specifies the what, when, how and by whom. In PRINCE2 there are only the following types of plan: project plan, stage plan, team plan, exception plan and benefits review plan.

Použito v metodice