Plán implementace návrhu

Plán realizace návrhů na zlepšení hodnoty s cílem dosáhnout jejich očekávaných přínosů.


Proposal implementation plan

A plan for implementing value-improving proposals to realize their expected benefits.

Použito v metodice